Rekenen

in

Almere

Rekenen

in

Almere

Cijfers

Rekenen in Almere

Rekenen leert een kind op een Almeerse school. Op de basisschool leert een kind de basis van rekenen. En deze kennis gebruikt een kind op de middelbare school om wiskunde en algebra te leren. Als een kind na de basisschool onvoldoende ‘gecijferd’ is kan dit op de middelbare school voor problemen zorgen. Merkt u dat uw kind moeite heeft met rekenen? Dan kan een bijles rekenen in Almere bij Bijzonder Jij helpen om de rekenvaardigheid te verbeteren.

Wat is rekenen?

Rekenen is een schoolvak waar u met getallen werkt. Op de basisschool leren kinderen de basisbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen bij hele en gebroken getallen. Het rekenproces van een kind is belangrijk in het onderwijs. Een kind kan zijn/haar rekenproces laten zien door het toepassen van rekenstrategieën. Deze strategieën helpen een kind een som handig uit te rekenen en laat een kind zien dat hij/zij een uitrekenplan bedenkt, kan schatten en zichzelf kan controleren.

Voorbeelden van rekenstrategieën bij optellen en aftrekken:

 • Rijgen: eerst per tiental dan per eenheid optellen of aftrekken.
 • Splitsen: getallen opsplitsen op hun waarde. Eerst de tientallen, dan eenheden.
 • Compenseren: getallen in de som veranderen in naar ronde getallen.
 • Analogie: de nullen van de grote getallen wegdenken en daarna de nullen terugplaatsen. Alleen bij deelsommen plaatst u geen nullen terug.
 • Verwisselen: getallen in de som verwisselen van plek bij optel- en keersommen.
 • Omvormen: getallen in de som omvormen, zodat er een makkelijke som ontstaat.
 • Aanvullen: van een aftreksom maakt u een optelsom.
rekenen-bijles-in-almere
Rekenen-In-Almere

Rekenen op een Almeerse basisschool

Op een Almeerse basisschool wordt er elk leerjaar het vak rekenen geoefend en uitgebreid met nieuwe rekenvaardigheden.

 • In groep 1 & 2 is rekenen op een spelende wijze getallen leren.
 • In groep 3 is rekenen met een getallenlijn tot 20 optel- en aftreksommen uitrekenen.
 • In groep 4 is rekenen met de getallenlijn tot 100 optel- en aftreksommen uitrekenen en de keertafels tot 100 leren.
 • In groep 5 is rekenen met de getallenlijn tot 1.000 optel-, aftrek- en keersommen uitrekenen en de deeltafels tot 100 leren.
 • In groep 6 is rekenen met de getallenlijn tot 100.000 optel-, aftrek- en keersommen uitrekenen en over verhoudingstabellen, staartdeling en breuken leren.
 • In groep 7 & 8 is rekenen de wiskundetaal, contexten en toepassingsgebieden leren. Nieuwe onderdelen zijn procenten, kommagetallen, rekenen met breuken en gemiddelden. Verder worden de basisrekenvaardigheden tot 1.000 onderhouden.

Blijles rekenen in Almere

Bijzonder Jij geeft bijles rekenen in Almere. Iedere bijles wordt door een professional gegeven die een ruime ervaring heeft met het schoolvak rekenen. Bij iedere inschrijving wordt er eerst een toets afgenomen om het rekenniveau van een kind te bepalen. Met dit resultaat stellen onze professionals samen met ouder en kind een plan op. De bijles rekenen wordt afgestemd op het plan, zodat de rekenvaardigheid van een kind snel verbetert en het zelfvertrouwen van een kind vergroot. Na ongeveer 10 weken reflecteren we de voortgang en passen het plan eventueel aan.

Heeft uw kind een bijles rekenen nodig?

Neem dan contact op met Bijzonder Jij en ontdek hoe wij uw kind kunnen helpen om zijn/haar rekenvaardigheid te verbeteren.

Bijles Almere Rekenen
bewegend-rekenen-bijles-in-almere

Citotraining rekenen in Almere

Bijzonder Jij geeft ook citotraining rekenen in Almere. In de CITO-toets wordt de rekenvaardigheid van een kind getoetst. Daarnaast wordt ook de stressbestendigheid op de proef gesteld. Daarom traint de citotrainer van Bijzonder Jij naast het vak rekenen ook omgang met stress. Zo heeft een kind voldoende zelfvertrouwen om de CITO-toets te maken. In de citotraining worden ook de schoolvakken begrijpend lezen en spelling behandeld.

Heeft uw kind ondersteuning bij een CITO-toets?

Neem dan contact op met Bijzonder Jij en ontdek hoe onze citotrainers uw kind helpen om de CITO-toets goed voor te bereiden.