Bijles Almere

Bijles Almere

Bijles-Lezen

Bijles Almere

Bij Bijzonder Jij in Almere geven wij bijles op verschillende gebieden. Onze professionals zijn gespecialiseerd in diverse vakgebieden en geven met veel plezier bijles. In de meeste gevallen bieden wij de bijles in kleine groepjes. Dit doen wij omdat we erin geloven dat leren niet alleen uit het leren van bijvoorbeeld een bepaalde rekenstrategie gaat. Wij vinden dat er bij het leren meer komt kijken, zoals leren vragen stellen, leren van fouten en leren om je vraag uit te stellen. In de klas functioneert een leerling niet alleen, daar zijn meerdere leerlingen. Door de klassensituatie dan enigszins na te bootsen leren de scholieren bij ons ook om in de klas om te gaan met zaken waar zij moeite mee hebben of tegenaan lopen.

Kind-schrijft

Basisonderwijs

Voor de kinderen op de basisschool bieden wij bijles voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Daarnaast bieden wij diverse malen in het jaar een CITO training aan. Deze training richt zich niet alleen op een mooie score, maar ook op een bevorderend leeradvies.

Basisonderwijs

Voor de kinderen op de basisschool bieden wij bijles voor rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Daarnaast bieden wij diverse malen in het jaar een CITO training aan. Deze training richt zich niet alleen op een mooie score, maar ook op een bevorderend leeradvies.

Kind-schrijft
Bijles Almer

Voortgezet onderwijs:


De scholieren van de middelbare scholen kunnen bij ons terecht voor rekenen, wiskunde (brugklassen en VMBO), Nederlandse taal en huiswerkbegeleiding.

Bijles Almer

Voortgezet onderwijs:


De scholieren van de middelbare scholen kunnen bij ons terecht voor rekenen, wiskunde (brugklassen en VMBO), Nederlandse taal en huiswerkbegeleiding.

MBO:

Binnen het MBO zijn er bepaalde verwachtingen waar de studenten op het gebied van rekenvaardigheid aan moeten voldoen. Wij bieden hiervoor bijlessen.

Bijles Natuurkunde in Almere

MBO:

Binnen het MBO zijn er bepaalde verwachtingen waar de studenten op het gebied van rekenvaardigheid aan moeten voldoen. Wij bieden hiervoor bijlessen.

Bijles Natuurkunde in Almere
Jongen-uitleg

Dyslexie en dyscalculie:

Bij ernstige lees- en spellingsproblemen vanuit dyslexie of rekenproblemen vanuit dyscalculie kunnen wij ook bijles bieden. Onze professionals zijn hiervoor opgeleid.

Jongen-uitleg

Dyslexie en dyscalculie:


Bij ernstige lees- en spellingsproblemen vanuit dyslexie of rekenproblemen vanuit dyscalculie kunnen wij ook bijles bieden. Onze professionals zijn hiervoor opgeleid.