Bijles

Lezen

In

Almere

Bijles Lezen in Almere zorgt dat jouw kind weer ontzettend veel plezier krijgt in leren. Onze professionals hebben al jaren ervaring en doen er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te helpen tijdens bijles lezen.

Bijles

Lezen

In

Almere

Bijles Lezen in Almere zorgt dat jouw kind weer ontzettend veel plezier krijgt in leren. Onze professionals hebben al jaren ervaring en doen er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te helpen tijdens bijles lezen.

Begrijpend lezen in Almere

Begrijpend lezen leert een kind op een Almeerse school. Op de basisschool leert een kind teksten begrijpend te lezen om zo meer te leren. Deze kennis gebruikt een kind weer op de middelbare school om ingewikkeldere informatieteksten te leren begrijpen. Als een kind na de basisschool onvoldoende leesvaardig is, kan dit op de middelbare school voor problemen zorgen. Merkt u dat uw kind moeite heeft met begrijpend lezen? Dan kan een bijles begrijpend lezen in Almere helpen om de leesvaardigheid te verbeteren.

Bijles Almere Lezen

Bijles Lezen in Almere

 

Als uw kind op school een leerachterstand heeft opgelopen, wilt u daar natuurlijk alles aan doen. Voor scholen is het niet altijd mogelijk om ten allen tijden voldoende individuele hulp te verzorgen wegens onder andere tijdsgebrek. Bijles in Almere biedt hier in juist de uitkomst.

 

Onze professionals nemen de tijd voor uw kind en zorgen dat de achterstand wordt weggewerkt. Door onze verschillende invalshoeken pakken wij de kern van het probleem aan. Wij zorgen dat uw kind aan het einde van de dag met een glimlach naar huis gaat en weer zin heeft om te leren. Dat is onze missie.

 

Of het nou gaat om basisonderwijs of middelbaar-onderwijs onze professionals zijn van alle markten thuis. Heeft uw kind moeite met één of meerdere vakken? Dan kunnen wij meerdere soorten bijles tegelijk aanbieden. Deze aanpak is gegarandeerd een succes! Wij proberen tijdens de bijles altijd zoveel mogelijk af te stemmen met de lesstof die op dat moment in de klas speelt. Dit om er voor te zorgen dat uw kind niet achterloopt of voorloopt op de lesstof.

 

Uw zoon of dochter krijgt binnen onze praktijk altijd een vaste professional die hem of haar begeleidt. Hierdoor wordt de begeleiding persoonlijker en komt er een open leeromgeving voor het kind. Uw kind kan meerdere uren achter elkaar volgen, maar dat is zeer afhankelijk van het concentratievermogen van uw kind. Wij gaan voor kwaliteit in onze bijlesuren en willen dat de kennis op een zo goed mogelijke manier wordt aangeleerd. Daarom kijken wij altijd naar het concentratievermogen van uw kind.

Bijles Almere Lezen
Bijles Geschiedenis in Almere

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen is een tekst begrijpen om kennis te verbreden. Een kind leest dus om te leren. Dit maakt u makkelijker met leesplezier, woordenschat, kennis in de wereld en technisch lezen. Voor de ontwikkeling van begrijpend lezen is het lezen van verschillende soorten teksten lezen belangrijk. Hierdoor leert een kind meer woorden, wat er in de wereld speelt en het technisch lezen neemt toe.

 

Voorbeelden van soorten teksten

 • Stripboeken
 • Verhaalboeken
 • Kidsweek krantje
 • Informatieboeken
 • Recepten
 • Gedichten
 • Handleidingen
 • Songteksten
Bijles Geschiedenis in Almere

Wij merken dat kinderen die moeite hebben met lezen ook geregeld moeite hebben met het inplannen van hun huiswerk. Ook hiervoor hebben wij de hulp die goed helpt en leert plannen!

 

Heeft uw zoon of dochter last van één van de volgende situaties:

 

 • Thuis geen ruimte om rustig zijn of haar huiswerk te maken.
 • Thuis geen toezicht op het maken van huiswerk.
 • Gebrek aan discipline om het huiswerk te maken.
 • Moeite met verschillende vakken of het regelmatig vastlopen bij het huiswerk.

 

Dan is huiswerkbegeleiding iets voor uw zoon of dochter. In een klein groepje gaan wij aan de slag met onze specialist, zodat uw zoon of dochter geconcentreerd te werk kan gaan en hij/zij wordt ondersteund waar dat nodig is. Wilt u meer informatie over huiswerkbegeleiding? Neem eens contact met ons op! Hierin adviseren wij u altijd vrijblijvend over het opleidingstraject en kunnen wij een goede inschatting maken hoeveel bijles uw kind nodig heeft.

Begrijpend lezen op een Almeerse basisschool

Op een Almeerse basisschool wordt er in ieder leerjaar begrijpend lezen geoefend.

 

 • In groep 1 & 2 is begrijpend lezen luisteren naar boeken tijdens leesmomenten in de kring en maken kinderen kennis met verschillende teksten in de speelhoeken.
 • In groep 3 is begrijpend lezen leren lezen en leesplezier ontdekken.
 • In groep 4 is begrijpend lezen leren vragen stellen over teksten, voorspellen waar een tekst overgaat en vergelijkingen maken met persoonlijke ervaringen. Zo koppelen leren kinderen de tekst te koppelen aan hun eigen wereld.
 • In groep 5 is begrijpend lezen diverse simpele teksten lezen en begrijpen.
 • In groep 6 t/m 8 is begrijpend lezen kritisch lezen en verbanden herkennen in een tekst.
Begrijpend_Lezen_Boeken
Bijles Almere Lezen

Begrijpend lezen op een Almeerse middelbare school

De kennis van begrijpend lezen gebruikt een kind in alle vakken van een Almeerse middelbare school. Met ieder vak worden er ingewikkelde informatieteksten aangeboden. Bij het vak Nederlands wordt ook begrijpend lezen gegeven, zodat de kinderen deze testen met een actieve strategische aanpak kunnen lezen en daarmee hun kennis verbreden.

Heeft uw kind een bijles begrijpend lezen nodig?

Neem dan contact op met Bijzonder Jij en ontdek hoe wij uw kind kunnen helpen om zijn/haar leesvaardigheid te verbeteren.

Citotraining begrijpend lezen in Almere

Bijzonder Jij geeft ook citotraining begrijpend lezen in Almere. In de CITO-toets wordt de leesvaardigheid van een kind getoetst. Daarnaast wordt ook de stressbestendigheid van kinderen op de proef gesteld. Daarom traint de citotrainer van Bijzonder Jij naast het vak begrijpend lezen ook omgang met stress. Zo heeft een kind voldoende zelfvertrouwen om de CITO-toets te maken. In de citotraining worden ook de schoolvakken rekenen en spelling behandeld.

Heeft uw kind ondersteuning bij een CITO-toets?

Neem dan contact op met Bijzonder Jij en ontdek hoe onze citotrainers uw kind helpen om de CITO-toets goed voor te bereiden.

Bijles Geschiedenis in Almere