Bijles

Rekenen

 

Onze professional kijkt waar uw zoon of dochter moeite mee heeft en pakt het probleem aan. Alle professionals binnen onze organisatie hebben een opleiding gevolgd met daarbij de nodige trainingen en cursussen om effectief en fijn Bijles Rekenen in Almere te kunnen geven. Dit helpt uw zoon of dochter. Wij kijken altijd welk lesmateriaal er in de klas van uw kind momenteel is en passen daar de bijles op aan.

Bijles

Rekenen

 

Onze professional kijkt waar uw zoon of dochter moeite mee heeft en pakt het probleem aan. Alle professionals binnen onze organisatie hebben een opleiding gevolgd met daarbij de nodige trainingen en cursussen om effectief en fijn Bijles Rekenen in Almere te kunnen geven. Dit helpt uw zoon of dochter. Wij kijken altijd welk lesmateriaal er in de klas van uw kind momenteel is en passen daar de bijles op aan.

Bijles Almere Rekenen

Rekenen in Almere

 

Rekenen leert een kind op een Almeerse school. Op de basisschool leert een kind de basis van rekenen. En deze kennis gebruikt een kind op de middelbare school om wiskunde en algebra te leren. Als een kind na de basisschool onvoldoende ‘gecijferd’ is kan dit op de middelbare school voor problemen zorgen. Merkt u dat uw kind moeite heeft met rekenen? Dan kan een bijles rekenen in Almere bij Bijzonder Jij helpen om de rekenvaardigheid te verbeteren.

Bijles Almere Rekenen

Bijles Rekenen in Almere

 

Veel ouders denken dat de basisschool een fluitje van een cent is, maar kinderen hebben het niet makkelijk. Concentreren, leren, socialiseren, opgroeien en nieuwe omgevingen kunnen voor kinderen als een enorme klap aankomen. Voor elk kind is dit natuurlijk anders, maar vrijwel ieder kind krijgt daar wel eens mee te maken en dit kan de resultaten op dat moment beïnvloeden. Daarbij komt dat de basisschool de fundamentele basis is voor later. Zoals het leren rekenen, begrijpend lezen of de Nederlandse taal zijn belangrijk voor de toekomst. Hierbij komen veel vaardigheden kijken. Bijles in Almere weet dat het voor veel problemen kan zorgen en is deze voor! Bijles in Almere helpt uw kind verder!

 

Voor het Bijles Rekenen in Almere gaat de professional op didactische en methodische wijze te werk en zal alles stap voor stap aanpakken. Er wordt eerst gekeken op welk niveau uw kind zit, want onder of boven zijn/haar niveau werken helpt ook niet. Wij willen dat uw kind zo snel mogelijk en zo groot mogelijke stappen maakt!

Wat is rekenen?

Rekenen is een schoolvak waar u met getallen werkt. Op de basisschool leren kinderen de basisbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen bij hele en gebroken getallen. Het rekenproces van een kind is belangrijk in het onderwijs. Een kind kan zijn/haar rekenproces laten zien door het toepassen van rekenstrategieën. Deze strategieën helpen een kind een som handig uit te rekenen en laat een kind zien dat hij/zij een uitrekenplan bedenkt, kan schatten en zichzelf kan controleren.

 

Voorbeelden van rekenstrategieën bij optellen en aftrekken:

 • Rijgen: eerst per tiental dan per eenheid optellen of aftrekken.
 • Splitsen: getallen opsplitsen op hun waarde. Eerst de tientallen, dan eenheden.
 • Compenseren: getallen in de som veranderen in naar ronde getallen.
 • Analogie: de nullen van de grote getallen wegdenken en daarna de nullen terugplaatsen. Alleen bij deelsommen plaatst u geen nullen terug.
 • Verwisselen: getallen in de som verwisselen van plek bij optel- en keersommen.
 • Omvormen: getallen in de som omvormen, zodat er een makkelijke som ontstaat.
 • Aanvullen: van een aftreksom maakt u een optelsom.
Bijles Rekenen in Almere

Kinderen beginnen op de basisschool al met oefeningen van het vak rekenen. Maar dit is nog niet echt simpel. Veel leerlingen beginnen in deze tijd moeite te krijgen met het vak. Delen door, opsommen, wortels en staartdelingen. Het is allemaal erg veel stof die de kinderen in één keer op krijgen. Veel kinderen vinden het vak daarom lastig. Bijles Almere heeft hier een oplossing voor. Wij gaan samen met uw kind aan de slag om het vak rekenen weer leuk te maken. Want uiteindelijk  is rekenen een ontzettend leuk vak. Samen met ons maken wij een leerplan aan dat geheel bij uw kind aansluit.

 

Ook voor de CITO rekentoets bieden wij bijles aan. Hierdoor gaat uw kind goed voorbereid de CITO in en is de kans op een mooi en goed resultaat vele malen groter! Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder!

Bijles Rekenen in Almere
Reken-les

Rekenen op een Almeerse basisschool

Op een Almeerse basisschool wordt er elk leerjaar het vak rekenen geoefend en uitgebreid met nieuwe rekenvaardigheden.

 

 • In groep 1 & 2 is rekenen op een spelende wijze getallen leren.
 • In groep 3 is rekenen met een getallenlijn tot 20 optel- en aftreksommen uitrekenen.
 • In groep 4 is rekenen met de getallenlijn tot 100 optel- en aftreksommen uitrekenen en de keertafels tot 100 leren.
 • In groep 5 is rekenen met de getallenlijn tot 1.000 optel-, aftrek- en keersommen uitrekenen en de deeltafels tot 100 leren.
 • In groep 6 is rekenen met de getallenlijn tot 100.000 optel-, aftrek- en keersommen uitrekenen en over verhoudingstabellen, staartdeling en breuken leren.
 • In groep 7 & 8 is rekenen de wiskundetaal, contexten en toepassingsgebieden leren. Nieuwe onderdelen zijn procenten, kommagetallen, rekenen met breuken en gemiddelden. Verder worden de basisrekenvaardigheden tot 1.000 onderhouden.
Reken-les

Van allemaal getallen op de basisschool, naar zoveel meer getallen en andere moeilijkheden op de middelbare school. Veel leerlingen vinden wiskunde erg lastig. Best logisch, want op de middelbare school komen er een aantal nieuwe regels bij het vak kijken. Denk maar aan de wortel, de stelling van Pythagoras en er komen ook allemaal letters bij die de leerlingen moeten oplossen. Bijles Almere helpt uw zoon of dochter graag op MBO, HAVO of VWO niveau. Waar uw kind ook moeite mee heeft, wij staan klaar om extra begeleiding te geven.

 

Neem contact met ons op en ontdek zelf hoe wij kunnen helpen.

Blijles rekenen in Almere

Bijzonder Jij geeft bijles rekenen in Almere. Iedere bijles wordt door een professional gegeven die een ruime ervaring heeft met het schoolvak rekenen. Bij iedere inschrijving wordt er eerst een toets afgenomen om het rekenniveau van een kind te bepalen. Met dit resultaat stellen onze professionals samen met ouder en kind een plan op. De bijles rekenen wordt afgestemd op het plan, zodat de rekenvaardigheid van een kind snel verbetert en het zelfvertrouwen van een kind vergroot. Na ongeveer 10 weken reflecteren we de voortgang en passen het plan eventueel aan.

Heeft uw kind een bijles rekenen nodig?

Neem dan contact op met Bijzonder Jij en ontdek hoe wij uw kind kunnen helpen om zijn/haar rekenvaardigheid te verbeteren.

Bijles Almere Rekenen
Bijles-Rekenen-in-Almere

Citotraining rekenen in Almere

Bijzonder Jij geeft ook citotraining rekenen in Almere. In de CITO-toets wordt de rekenvaardigheid van een kind getoetst. Daarnaast wordt ook de stressbestendigheid op de proef gesteld. Daarom traint de citotrainer van Bijzonder Jij naast het vak rekenen ook omgang met stress. Zo heeft een kind voldoende zelfvertrouwen om de CITO-toets te maken. In de citotraining worden ook de schoolvakken begrijpend lezen en spelling behandeld.

Heeft uw kind ondersteuning bij een CITO-toets?

Neem dan contact op met Bijzonder Jij en ontdek hoe onze citotrainers uw kind helpen om de CITO-toets goed voor te bereiden.