Over

Bijzonder Jij

Begeleidingspraktijk Bijzonder Jij is er voor kinderen/ jongeren, ouders en scholen. Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren als het gaat om het (sociaal en emotioneel) leren.  Dit doen wij al een aantal jaren met succes en veel plezier. Voor ouders bieden we hulp bij opvoeding en op de scholen leren we de leraren hun onderwijs effectief te benutten en een fijn leerklimaat te creëren, waarbij zij de leerlingen ‘zien’.

Over

Bijzonder Jij

Begeleidingspraktijk Bijzonder Jij is er voor kinderen/ jongeren, ouders en scholen. Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren als het gaat om het (sociaal en emotioneel) leren.  Dit doen wij al een aantal jaren met succes en veel plezier. Voor ouders bieden we hulp bij opvoeding en op de scholen leren we de leraren hun onderwijs effectief te benutten en een fijn leerklimaat te creëren, waarbij zij de leerlingen ‘zien’.

Student-leert

Kinderen/ jongeren:

Het kan zijn dat een jongere niet lekker in zijn/ haar vel zit of wil leren omgaan met emoties, dan bieden wij ondersteuning. Dit noemen wij het sociale en emotionele leren. Het kan ook zijn dat de leerling moeite heeft met bepaalde vakken op school, dat noemen wij het cognitieve leren, of het ‘leren leren’/ taakgericht werken. Hiervoor hebben wij een passend aanbod, bijvoorbeeld in de vorm van bijles of andere begeleiding.

 

 

We zijn altijd gericht op de talenten van en de inbreng van de jongeren en stellen als doel om dat wat aangeleerd wordt ook te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Ouders

Als de opvoeding even meer vraagt dan dat de ouder gewend is, dan bieden we ouders adviezen en concrete handvatten om in de thuissituatie aan de slag te gaan. Ouders die bij ons komen, willen soms ‘gewoon en samen sparren of hun ei kwijt’. Dit kan natuurlijk ook! In de ondersteuning van ouders werken wij graag samen, dat houdt in dat wij bij Bijzonder Jij uw inzichten en kennis van de situatie serieus nemen. Van de ouders die hier zijn geweest, krijgen we vaak terug dat zij het fijn hebben gevonden dat er iemand voor hen was wanneer het opvoeden even niet ging zoals zij voor ogen hadden.

We zijn altijd gericht op de talenten van en de inbreng van de jongeren en stellen als doel om dat wat aangeleerd wordt ook te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Bijles Economie in Almere
Bijles Almere Over Bijles In Almere

Scholen

Lesgeven is een kunst en onderwijzen is een vak dat je met passie uitvoert. Er zijn wel eens momenten dat het lesgeven niet vanzelf gaat, dat die ene groep een onprettige sfeer heeft of dat de grip op een leerling maar niet komt. Het lesgeven in deze tijd binnen passend onderwijs vraagt veel van leraren en schoolteams. Het mooie aan deze huidige onderwijssituatie, is dat er kansen worden benut. Maar soms is het lastig om die kansen te grijpen en het verschil te kunnen maken. Bij Bijzonder Jij begeleiden we schoolteams in het neerzetten van een veilig pedagogisch klimaat. We begeleiden individuele leerkrachten, maar ook groepen leerkrachten in het versterken van hun pedagogische en vakdidactische handelen. Dit doen we zowel voor het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.